IP камеры

IP видеокамера
JVS-N73-HY

IP-камера 1.3Mp JVS-N73-HY, 1/3" CMOS, 1280*960 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N83-HY

IP-камера 2Mp JVS-N83-HY, 1/2.7" CMOS, 1920*1080 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N63-HY

IP-камера 1Mp JVS-N63-HY, 1/4" CMOS, 1280*720 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N61-HY-BAC

IP-камера 1Mp JVS-N61-HY-BAC, 1/4" CMOS, 1280*720 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N71-HY-BAC

IP-камера 1.3Mp JVS-N71-HY-BAC, 1/3" CMOS, 1280*960 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N81-HY-BAC

IP-камера 2Mp JVS-N81-HY-BAC, 1/2.7" CMOS, 1920*1080 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N81-HY-S

IP-камера 2Mp JVS-N81-HY-S, 1/2.7" CMOS, 1920*1080 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N71-HY-S

IP-камера 1.3Mp JVS-N71-HY-S, 1/3" CMOS, 1280*960 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N61-HY-S

IP-камера 1Mp JVS-N61-HY-S, 1/4" CMOS, 1280*720 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N71-HY

IP-камера 1.3Mp JVS-N71-HY, 1/3" CMOS, 1280*960 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N81-HY

IP-камера 2Mp JVS-N81-HY, 1/2.7" CMOS, 1920*1080 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66

IP видеокамера
JVS-N61-HY

IP-камера 1Mp JVS-N61-HY, 1/4" CMOS, 1280*720 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66